Zapisy

Do naszych przedszkoli przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Realizujemy autorski program wychowania przedszkolnego,

wykorzystując w codziennej pracy elementy pedagogiki Montessori.

Pracujemy w kameralnych grupach, prowadzonych przez

2 wychowawców oraz od 1 do 3 osób wspierających.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uzupełniane są realizowanymi w ramach czesnego

zajęciami dodatkowymi, takimi jak język angielski, gimnastyka, rytmika, muzyka prowadzona metodą Gordona, ceramika i in.


Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne, szczegóły w zakładce  Zajęcia w soboty/Adaptacja


Rodziców zainteresowanych zapisem Dziecka do naszego przedszkola

uprzejmie prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego:

Rodziców Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o umówienie się na spotkanie osobiste. W czasie spotkania zapraszamy do obejrzenia przedszkola, omawiamy potrzeby Państwa Dziecka, zapoznajemy się z dotychczasową dokumentacją oraz analizujemy możliwości przyjęcia do grupy.