INDYWIDUALNE / GRAFIKI

W soboty zapraszamy Dzieci w wieku przedszkolnym na KLUBIK - zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania dziecka w grupie. Zajęcia zawierają elementy warsztatów umiejętności społecznych, uczymy naśladownictwa i współpracy z innymi dziećmi. Są skonstruowane w sposób nawiązujący do schematu zajęć przedszkolnych i odzwierciedlają typowy dzień przedszkolaka, ilustrowany obrazkowym planem zajęć. W pracy wykorzystujemy elementy gimnastyki ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
oraz metody Marii Montessori.

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 12:30 w placówkach przy ul. Czerniakowskiej 161 (dzieci starsze) oraz Dunikowskiego 9 (dzieci młodsze).
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku:
Dunikowskiego  tel. 22 498 92 55
Czerniakowska tel. 22 224 58 15

Koszt zajęć dla dzieci spoza przedszkola
* jednorazowo -  45 zł.
* karnet na 4 zajęcia  - 160 zł  

Dla naszych przedszkolaków proponujemy symboliczną opłatę za zajęcia w wysokości 10 zł.

Zajęcia w KLUBIKU mogą być finansowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
Szczegółowe informacje oraz kwalifikacje dzieci na zajęcia pod nr tel: 502 443 868.
W soboty w placówkach na Ursynowie i Czerniakowskiej odbywają się indywidualne zajęcia terapeutyczne w zakresie logopedii, terapii integracji sensorycznej oraz dogoterapii. 

Zajęcia są płatne wg cennika lub finansowane w ramach wwr.