Wczesne wspomaganie rozwoju

Dzieciom posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju proponujemy konsultacje specjalistów oraz objęcie opieką terapeutyczną w zakresie integracji sensorycznej, logopedii, pedagogiki, fizjoterapii. Nawiązujemy współpracę z przedszkolami i szkołami, do których uczęszczają dzieci objęte naszą opieką. Zajęcia w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie są bezpłatne.Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami na indywidualne zajęcia logopedyczne

w soboty od godz. 8.45


W naszym nowym oddziale w Wilanowie są wolne miejsca na indywidualne zajęcia z integracji sensorycznej.


Zgłoszenia na Warsztaty Umiejętności Społecznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przyjmujemy na osobnym formularzu w zakładce WUS  • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się wg ustalonego stałego grafiku.
  • Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka na zajęciach.
  • Zajęcia odwołane nie mogą być odpracowane w innym terminie.
  • W razie nieobecności dziecka z jego zajęć nie może korzystać rodzeństwo.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do pisemnego powiadomienia o tym przedszkola w terminie najpóźniej do 5 dnia miesiąca, od którego dziecko przestaje korzystać z zajęć; jednocześnie przypominamy, że dziecko może być zgłoszone tylko do jednej placówki.