WUS z Arteterapią

Trening Umiejętności Społecznych z elementami arteterapii

Uczestnicy:
Zaje
̨cia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-10 lat, które prezentują trudności w zachowaniu, dostosowaniu się do norm i zasad obowiązujących w szkole, mają deficyty w zakresie umiejętności społecznych, radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów.
W szczególności zaje
̨cia skierowane są do dzieci z zespołem Aspergera, wysoko funkcjonującym autyzmem i ADHD.

Grupy: Zajęcia odbywają się w grupach 5-8 osobowych dobieranych pod względem wieku oraz poziomu funkcjonowania.

Cel zajęć:

·    Nauka rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron. Budowanie pozytywnej samooceny.

·    Nauka umiejętności społecznych poprzez zabawę oraz ćwiczenia praktyczne. Wybór

umiejętności uzależniony jest od deficytów obserwowanych u uczestników grupy.

·    Ćwiczenie rozpoznawania emocji, określania ich przyczyny oraz szukania sposobów na radzenie sobie z nimi. Rozwijanie empatii u współuczestników grupy.

·    Ekspresja siebie i swoich emocji poprzez różne formy artystyczne, rozwój twórczości.

·    Uczestniczenie w pracy grupy, przyjmowanie roli w grupie, nauka współpracy.

·    Nauka radzenia sobie z emocjami, wprowadzenie różnych technik relaksacyjnych.

·    Stworzenie bezpiecznego środowiska do dzielenia się swoimi sukcesami i trudnościami.

Arteterapia:
Forma procesu twórczego wykorzystuja
̨cego literaturę, obraz, muzykę i różne techniki plastyczne. Arteterapia jest komfortową formą poznania siebie, swoich emocji i ich ekspresji. Uczymy, że emocje można wyrażać w różnej formie, że można je odczytywać u innych przez co łatwiej ich zrozumieć i z nimi współpracować. Arteterapia to również świetna zabawa, gdyż pozbawiona jest wszechobecnej w edukacji oceny.

Dodatkowe wsparcie rodziny oraz placówki edukacyjnej podopiecznych:
Oferujemy moz
̇liwość indywidualnych spotkań rodziców z trenerami, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych oraz nawiązanie współpracy z placówką edukacyjną w celu generalizacji umiejętności nabytych na treningu.

Prowadzący:
Grupy sa
̨ prowadzone przez dwójkę trenerów: 

Justyna Stolarczyk - oligofrenopedagog, arteterapeuta
Ewa Potore
̨cka - psycholog

Czas trwania zajęć i terminy:
Zaje
̨cia odbywają się raz w tygodniu w środę i trwają 90min. Przewidywany czas trwania grupy to dwa semestry (od października do stycznia i od marca do czerwca, po 15 spotkań na semestr). 

Miejsce: Wilanów, Punkt Przedszkolny Zielony Latawiec przy ul. Rumianej 14

Planowane godziny zaj
ęć: 15-16.30 (grupa młodsza 6-8) oraz 17-18.30 (grupa starsza 9-10)


Koszt zajęć:

Jeden semestr (15 spotkań) płatny 1000 zł.

Możliwość finansowania zajęć w ramach WWR.

Możliwość płatności w dwóch ratach.