WUS

Warsztat Umiejętności Społecznych "WUS"

Uczestnicy:
Zajęcia kierowane są do dzieci mających problemy w adaptacji w grupie, którym trudno dostosować się do norm i zasad obowiązujących.  Ponadto zapraszamy dzieci, które przejawiają trudności w nabywaniu umiejętności społecznych, radzeniu sobie z emocjami, rozwiązywaniem konfliktów. Praca prowadzona jest w małych grupach 6-8 osobowych, co pozwala trenerom odpowiedzieć na potrzeby każdego dziecka. Zajęcia są pomocne dzieciom z ADHD, zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym Autyzmem.

Grupy: Grupy liczą od 6 do 8 osób, prowadzone są zawsze przez 2 trenerów.

Cel zajęć: Dzieci w trakcie jednego cyklu zajęć poznają 10 umiejętności społecznych takich jak radzenie sobie z przegrywaniem, rozpoznawaniem własnych emocji, radzenie sobie z agresją, dołączanie do zabawy, radzenie sobie z dokuczaniem itd. 

Prowadzący w przedszkolu przy ul.Czerniakowskiej:

Magdalena Obrębska i Marta Waśniewska- grupa poniedziałkowa godz. 16.30

Małgorzata Nosarzewska i Monika Stryjewska- grupa czwartkowa godz. 16.45


Czas trwania: Jedno spotkanie trwa 60 min.

Cykl:
I i II cykl- 12 spotkań w każdym, w trakcie których dzieci poznają po 10 umiejętności. Łącznie więc uczestnicy przetrenują 20 umiejętności. III cykl zajęć to utrwalenie poznanej wiedzy. 

Koszt:
500zł (każdy cykl płatny osobno i po każdym rodzice decydują, czy chcą kontynuować). Możliwość finansowania zajęć z WWR
 

Miejsce: Czerniakowska 161 i Powsińska 56