Zbieramy baterie

We wszystkich naszych przedszkolach znajdują się pojemniki na zużyte baterii, zapraszamy do korzystania!