Zajęcia umuzykalniające prowadzone wg teorii E.E Gordona

Podczas zajęć umuzykalniających prowadzonych wg teorii E.E Gordona:

 • Śpiewamy i rytmizujemy głównie bez słów.
  W muzyce, podobnie jak w życiu, nie da się nauczyć dwóch rzeczy naraz. Oszczędzamy dzieciom konieczności używania słów, aby nauczyć je śpiewać czysto.
 • Przedstawiamy bogactwo skal modalnych.
  Ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych nam kulturowo – jońskiej (durowej) i mollowej harmonicznej.
 • Równolegle rozwijamy sferę rytmiczną muzyki.
  Prezentujemy metra zwykłe i nietypowe, kładąc nacisk na najprostsze metra dwu- i trójdzielne.
 • Prowadzący proponuje ruch – zazwyczaj płynny, angażujący biodra i górne partie ciała.
  W podejściu E. E. Gordona muzyka nie może istnieć bez ruchu ciała. Rodzice czy opiekunowie, a w dalszej kolejności dzieci odbierają ten sposób poruszania się i naśladują go, często modyfikując wedle własnych potrzeb i możliwości. Nie chodzi tu o wyuczone ruchy, o klaskanie czy maszerowanie do rytmu, lecz o swobodne, intuicyjne, płynne ruchy.
 • Śpiewamy dzieciom, a nie z dziećmi.
  Przynajmniej w tym pierwszym okresie, kiedy większość dzieci dopiero zaczyna przygodę z muzyką i jest na etapie audiacji wstępnej, czyli przyswajania języka muzyki. Dzieci nie muszą powtarzać motywów tonalnych lub rytmicznych, tylko się z nimi osłuchiwać i je przyswajać.
 • Każdy dźwięk wydany przez dzieci jest dobry i bardzo pożądany, a każda reakcja – odpowiednia :)
  Bardzo ważne jest umożliwianie swobodnych reakcji dziecka, wyczekiwanie na nie w ciszy, bez werbalnych zachęt.

Wykształcona umiejętność czystego śpiewu, osadzonego w tempie rytmizowania i śpiewania oraz osiągnięcie koordynacji głosowo-ruchowo-oddechowej to efekt systematycznej stymulacji muzycznej już od okresu niemowlęcego. Warto o nią zadbać.