Terapia Ręki

Terapia ręki

 

Ręka człowieka jako wyspecjalizowany narząd odpowiedzialna jest w naszym życiu za wiele funkcji. Można powiedzieć, że pełni rolę badawczo – chwytno – ruchowo – poznawczo – komunikacyjną. Szeroka specjalizacja kończyn górnych sprawia, że w dużej mierze to ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka ponieważ pełni zarówno funkcje podporowe jak i potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy: pisanie, rysowanie, zapinanie guzików czy wiązanie butów. Ręka spełnia swoje funkcje w przypadku gdy wszystkie elementy składowe (kości, stawy, mięśnie) oraz elementy stanowiące jej podstawę (obręcz barkowa, tułów) działają prawidłowo a wielostronna współpraca między nimi jest zachowana.

 

Głównym celem terapii ręki jest usprawnianie motoryki małej dziecka - precyzyjnych ruchów ręki, a przez to osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Usprawniając kończynę górną musimy postrzegać ją całościowo i pracować nad rozwojem funkcji (trzymania kubka, prawidłowego posługiwania się sztućcami itp.). Z tego powodu dla osiągnięcia głównego celu, niezbędna jest praca w obrębie tułowia, obręczy barkowej i całej kończyny górnej.

 

Dysfunkcje ręki mają różne przyczyny i różne też będą cele terapii:

  • zrównoważenie napięcia mięśniowego
  • poprawa stabilizacji centralnej
  • poprawa reakcji równoważnych
  • nauka i doskonalenie umiejętności utrzymywania prawidłowej pozycji ciała
  • doskonalenie koordynacji obustronnej ciała
  • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • doskonalenie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała
  • doskonalenie umiejętności wykonywania ruchów izolowanych

·         poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej

·         usprawnianie precyzyjnych ruchów rąk

·         wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców

·         doskonalenie umiejętności chwytnych

·         doskonalenie pisania

  • stymulacja czucia głębokiego i powierzchownego

·         doskonalenie czynności samoobsługi

·         poprawa koncentracji

·         ustalenie lateralizacji

·         nauka schematu własnego ciała

 

Terapia ręki  kierowana jest przede wszystkim do dzieci, które wykazują:

·         zaburzenia napięcia mięśniowego

·         nieprawidłową postawę ciała

·         zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

·         zaburzenia koordynacji obustronnej

·         problemy z nauką, wykonywaniem czynności samoobsługi i czynności dnia codziennego

·         problemy w zabawach manualnych lub niechęć do tego typu zabaw

·         spowolnienie, przyspieszenie lub niedbałość podczas wykonywania czynności precyzyjnych

·         nieustaloną lateralizację

·         problemy grafomotoryczne

·         niechęć do dotykania niektórych faktur

·         silną potrzebę dostarczania sobie bodźców proprioceptywnych w obrębie kończyn górnych