Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego została opracowana przez fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne w Anglii. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem tej metody jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Ta metoda obecnie jest stosowana przez wielu terapeutów pracujących z dziećmi autystycznymi. Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzenie dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Za sprawą udziału w zajęciach ruchu rozwijającego, dzieci poznają siebie, uczą się ufać sobie i innym, poznają innych, nabierają pewności siebie, odnajdują swoje miejsce w otaczającej przestrzeni, poznają własne możliwości, uczą się być aktywne i twórcze.