Dyrekcja

  • Zofia Białek - pedagog specjalny, terapeuta, odpowiada za nadzór pedagogiczny.                                                                                                                            
  • Marcin Białek - historyk, odpowiada za administrację i finanse.