Dyrekcja

  • Zofia Białek - pedagog specjalny, terapeuta, odpowiada za nadzór pedagogiczny.
  • Marcin Białek - historyk, odpowiada za administrację i finanse.