O nas

Do naszych przedszkoli uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.


Realizujemy autorski program wychowania przedszkolnego, wykorzystując w codziennej pracy elementy pedagogiki Montessori.


Pracujemy w kameralnych grupach, prowadzonych przez 2 wychowawców oraz od 1 do 3 osób wspierających.


Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uzupełniane są bezpłatnymi zajęciami dodatkowymi, takimi jak:

 • język angielski
 • rytmika
 • arteterapia
 • gimnastyka 
 • zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • ceramika
 • logorytmika
 • zajęcia muzyczne metodą prof. Eliasa E. Gordona


Oferujemy konsultacje specjalistów, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach czesnego obejmujemy kompleksową opieką terapeutyczną. Realizując zalecenia z orzeczeń przygotowujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Prowadzimy zajęcia:

 • integracji sensorycznej
 • fizjoterapię
 • terapię pedagogiczną
 • terapię psychologiczną
 • terapię logopedyczną
 • dogoterapię
 • rewalidacyjne
 • konsultacje wychowawcze


We wszystkich naszych placówkach organizujemy roczne przygotowanie do nauki w szkole dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich (dawna "zerówka").


Serdecznie zapraszamy!