WUS

 Warsztat Umiejętności Społecznych "WUS"

Uczestnicy:
Zajęcia kierowane są do dzieci mających problemy w adaptacji w grupie, którym trudno dostosować się do norm i zasad obowiązujących.  Ponadto zapraszamy dzieci, które przejawiają trudności w nabywaniu umiejętności społecznych, radzeniu sobie z emocjami, rozwiązywaniem konfliktów. Praca prowadzona jest w małych grupach 6-8 osobowych, co pozwala trenerom odpowiedzieć na potrzeby każdego dziecka. Zajęcia są pomocne dzieciom z ADHD, zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym Autyzmem.

Grupy: Grupy liczą od 6 do 8 osób, prowadzone są zawsze przez 2 trenerów.

Cel zajęć: Dzieci w trakcie jednego cyklu zajęć poznają 10 umiejętności społecznych takich jak radzenie sobie z przegrywaniem, rozpoznawaniem własnych emocji, radzenie sobie z agresją, dołączanie do zabawy, radzenie sobie z dokuczaniem itd. 

Prowadzący:
 Aleksandra Sokołowska (Powsińska)

Czas trwania:
 Jedno spotkanie trwa 60 min.

Cykl:
 I i II cykl- 12 spotkań w każdym, w trakcie których dzieci poznają po 10 umiejętności. Łącznie więc uczestnicy przetrenują 20 umiejętności. III cykl zajęć to utrwalenie poznanej wiedzy. 

Koszt:
 500zł (każdy cykl płatny osobno i po każdym rodzice decydują, czy chcą kontynuować). Możliwość finansowania zajęć z WWR

Termin:
 poniedziałek: 16.00 (grupa 4-5 lat) i 17.15 (grupa 5-6 lat) 

Miejsce: Powsińska 56


Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 516-954-281