Terapia Ręki

      TERAPIA RĘKI.

 Terapia ręki kierowana jest przede wszystkim dla dzieci,które wykazują:
-zaburzenia napięcia mięśniowego;
-nieprawidłową postawę ciała;
-zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej;
-zaburzenia koordynacji obustronnej;
-problemy z nauką, wykonywaniem czynności samoobsługi i czynności dnia codziennego;
-problemy w zabawach manualnych lub niechęć do tego typu zabaw;
-spowolnienie, przyspieszenie lub niedbałość podczas wykonywania czynności precyzyjnych;
-nieustaloną lateralizację;
-problemy grafomotoryczne;
-niechęć do dotykania niektórych faktur;
-silną potrzebę dostarczania sobie bodźców proprioceptywnych w obrębie kończyn górnych.

  Cel zajęć:
Głównym celem terapii ręki jest usprawnianie motoryki małej dziecka - precyzyjnych ruchów ręki, a przez osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.
Usprawniając kończynę górną musimy postrzegać ją całościowo i pracować nad rozwojem funkcji ( trzymania kubka, prawidłowego posługiwania się sztućcami itp.). Z tego powodu dla osiągnięcia głównego celu, niezbędna jest praca w obrębie tułowia, obręczy barkowej i całej kończyny górnej.

  Czas trwania zajęć:
-45 minut 
   
Zajęcia odbywać się będą we wtorki o godzinie 15.30

  Koszt:
-40 zł;
-ewentualnie zajęcia można realizować w ramach WWR.

  Prowadzący:
Aleksandra Sokołowska, Katarzyna Kowalska

  Miejsce:
Powsińska 56 (Sadyba).