Kadra

Małgorzata Zielińska- wychowawca grupy Leśne Skrzaty


Monika Stryjewska- wychowawca grupy Leśne SkrzatyAleksandra Żychlińska- wspiera grupę Leśne Skrzaty 
 

Joaquina Tomas (Nila) - wspiera grupę Leśne Skrzaty  Monika Czyżo- wychowawca grupy Tygryski  


Justyna Grądzka- wychowawca grupy Tygryski  


Natalia Kopycińska- wspiera grupę Tygryski

 

Magdalena Obrębska- wychowawca grupy Włóczykije  Marta Waśniewska- wychowawca grupy Włóczykije  


Anna Krawczyńska- wspiera grupę Włóczykije


Kinga Pudysz-Sierpińska- wychowawca grupy Odkrywcy  


Angelika Zemło- wychowawca grupy Odkrywcy  

  
Sylwia Szymczyk- wspiera grupę Zuchy  


Agnieszka Łyczkowska- terapeuta, wspiera grupę Zuchy  


Joanna Łęczycka- psycholog, wspiera grupę Zuchy  


Justyna Warzocha- wychowawca grupy Wolne Elektrony  

   

Izabela Burnos- wspiera grupę Wolne Elektrony  

Kamila Trąbińska- wychowawca grupy Stacyjkowo                                                            


Sylwia Mady- wychowawca grupy Stacyjkowo  


Gabriela Konopka-wspiera grupę StacyjkowoEwa Potoręcka- psycholog
  

Emilia Kujawowicz- psycholog 


Marta Szymańska- psycholog


Małgorzata Nosarzewska- neurologopeda


Karolina Olszewska- neurologopeda


Monika Kutyła- logopeda 


Katarzyna Knott- fizjoterapeuta, terapeuta SI


Marta Stencel- fizjoterapeuta, terapeuta SI


Violeta Ciunovič- fizjoterapeuta, terapeuta SI

Katarzyna Zygmont- logopeda, prowadzi zajęcia umuzykalniające metodą Gordona


Natalia Wiencis- nauczyciel języka angielskiego  


Magdalena Wyrzykowska- prowadzi sekretariat